Finalista Olimpiady Językowej

Miło nam poinformować, że uczeń klasy I naszego liceum

Mateusz Burczaniuk

został finalistą XLV Olimpiady Języka Rosyjskiego

Zawody na szczeblu szkolnym przeprowadzone były 6 grudnia 2013 r., a zawody okręgowe, obejmujące województwo lubelskie i podkarpackie odbyły się 8 marca 2014 r. Mateusz zajął w nich II miejsce uzyskując 90 pkt. Ostatni etap - centralny odbył się w Warszawie w dniach 12 - 13 kwietnia 2014 r. 

Jako finalista olimpiady przedmiotowej jest on zwolniony z egzaminu maturalnego z przedmiotu "język obcy nowożytny - język rosyjski" z części ustnej oraz pisemnej na poziomie podstawowym i rozszerzonym, co oznacza uzyskanie najwyższego wyniku (100%) z każdej z tych części. Mateusz uzyskuje też ocenę celującą na koniec roku szkolnego.

Sukces Mateusza jest wynikiem nieprzeciętnych zdolności ucznia oraz wielkiej pracowitości. Należy podkreślić, że osiągnięcie przez Mateusza takiego wyniku na olimpiadzie to także zasługa jego opiekunki, którą jest rusycystka p. Maria Szewczyk. 

Zarówno Mateuszowi jak i pani profesor gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych :-)

Certyfikat "Szkoła Innowacji"

Miło nam poinformować, że nasze liceum znalazło się w gronie Laureatów Projektu Certyfikacji Szkół "SZKOŁA INNOWACJI".

3 kwietnia 2014 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyła się Gala wręczenia Certyfikatów "Szkoła Innowacji", podczas której reprezentujaca nas pani dyrektor Urszula Wołodko odebrała przyznany nam certyfikat.

Projekt Certyfikacji Szkół "Szkoła Innowacji" organizowany jest od 2013 roku. Skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych: liceów, techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz zespołów szkół. Patronują mu Marszałek Województwa Lubelskiego - Krzysztof Hetman, Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk i Lubelski Kurator Oświaty - Krzysztof Babisz.

Celem programu jest wyróżnienie szkół, w których realizowane są nowatorskie pomysły, wspierana jest praktyczna edukacja i kreatywność uczniów, promuje się przedsiębiorczość, realizowana jest współpraca międzynarodowa oraz podejmowane są wszelkie niestandardowe i innowacyjne działania. 

Odtąd możemy posługiwać się znakiem graficznym certyfikatu "Szkoła Innowacji".

Zapraszam do obejrzenia kilku zdjęć z Galerii.

 

Strony